Informacje

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA:

eMULTICO sp. z o.o.

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000723053.

NIP
7343557622
NUMER RAU
11207019/A
ADRES
ul. Tarnowska 41, 33-300 Nowy Sącz
TELEFON
570 402 403
EMAIL
biuro@emultico.pl

Reprezentowana przez
Klaudia Szewczyk
tel. 790 492 421
klaudia.szewczyk@emultico.pl
Dominik Korbas
tel. 570 302 301
dominik.korbas@emultico.pl
Elżbieta Stachnik
tel. 570 300 201
elzbieta.stachnik@emultico.pl

Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agenta: POLISA

Pełna treść oświadczenia (ustawowy obowiązek informacyjny): PDF lub WORD

Wypełniając ustawowy obowiązek informacyjny (art. 22 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r.) oświadczamy:

  1. eMULTICO sp. z o.o. jest Agentem Ubezpieczeniowym i wykonuje czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń.

  2. Dokumenty pełnomocnictw dostępne są w formie elektronicznej (dokument pdf) na liście Towarzystw Ubezpieczeniowych z którymi eMULTICO sp. z o.o. ma podpisaną umowę agencyjną, po kliknięciu słowa: PEŁNOMOCNICTWO.

  3. eMULTICO sp. z o.o. w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej otrzymuje prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej, wypłacaną przez zakłady ubezpieczeń.

  4. Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiazywania sporów.

  5. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu do rejestru agentów (RAU) tutaj. W celu skutecznego wyszukania Agenta Ubezpieczeniowego należy uzupełnić co najmniej 1 pole. Sugerujemy wpisanie numeru agenta (11207019/A).

Poniżej znajduje się pełna lista zakładów ubezpieczeń, z którymi eMULTICO sp. z o.o. ma podpisaną umowę agencyjną i na rzecz których wykonuje czynności agencyjne:

AGRO UBEZPIECZENIA
AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ALLIANZ
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A.
ALLIANZ
Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ Życie Polska S.A.
COMPENSA
COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
COMPENSA
COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ERGO HESTIA
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
ERGO HESTIA
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO HESTIA S.A.
GENERALI AGRO
GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
GENERALI
GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
GENERALI
GENERALI Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
INTER POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A.
INTERRISK
Towarzystwo Ubezpieczeń INTERRISK S.A. Vienna Insurance Group
INTER-ŻYCIE
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie INTER-ŻYCIE POLSKA S.A.
LINK4
LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
MTU
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
NATIONALE-NEDERLANDEN
NATIONALE-NEDERLANDEN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
PROAMA
GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
PZU
PZU Życie S.A.
BALCIA
Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce
SIGNAL IDUNA
Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
SIGNAL IDUNA
Signal Iduna Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
TRASTI
Zavarovalnica Triglav d.d.
TUZ
TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
TUW TUW
TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
UNIQA
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
WARTA
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
WARTA
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
WIENER
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group


Równocześnie oświadczamy, że eMULTICO sp. z o.o. współpracuje z następującymi Agentami Ubezpieczeniowymi:

AGENCJA GENERALNA UNIQA - eMULTICO Joanna Kania
UNIQA
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UNIQA
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA Magdalena Kubicka OMNIS
PZU
PZU S.A.
Leadenhall Insurance S.A. coverholder rynku Lloyd’s
LLOYDS
Lloyds Insurance Company SA/NV